Strategi for IT

På VUC Lyngby har vi en række ambitiøse målpunkter for udvikling af vores IT. Vi har fornylig fået udarbejdet en strategisk IT-rapport som sætter retning for udvikling af IT-området.

IT-fællesskab

I efteråret 2016 indgik vi i IT-fællesskabet Eniga. Eniga er består af en række uddannelsesinstitutioner hvor vi fælles sætter retningen på udvikling af IT-området.

Ved at indgå i et IT-fællesskab sikre vi størst mulig driftssikkerhed og mest kvalitet for pengene. Vores samarbejde har to ben; det IT-tekniske og det IT-pædagogiske.

Vores mål

Med fokus på udvikling af IT-området ønsker vi at IT bliver den hjælp og det redskab som alle ansatte har krav på og behov for. For kursisterne handler det om at forbedre undervisningsoplevelsen, styrke fagligheden og højre gennemførelsesprocenter.  

 

 

 

Strategiudvikling

Vi er pt i gang med at :

  • Indgå i et IT-fællesskab
  • Udarbejde en IT-strategi
  • Udarbejde en pædagogisk IT-strategi.

De forskellige strategier vil blive offentliggjort her på hjemmesiden når de er færdige.