Få papir på dine kompetencer

Nu kan du få papir på det, du kan. Du kan få lavet en individuel kompetencevurdering (IKV). Det betyder, at du kan få bevis på de færdigheder, som du har tilegnet dig uden for skolesystemet.

Du kan bruge en IKV, hvis du vil søge ind på en uddannelse, der kræver et fagligt niveau, du mener at besidde uden at have eksamensbevis på.

En IKV udarbejdes på baggrund af dine realkompetencer:

 • Fra arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse.
 • Fra højskoleophold og aftenskolekurser.
 • Fra deltagelse i foreningsarbejde, fx som idrætsleder.
 • Som frivillig i en hjælpeorganisation.
 • Fra udlandsophold, fx sprogtilegnelse.

Hvilke fag

Vurdering af realkompetencer tilbydes i fag på AVU (9.-10. kl.), HF og studentereksamensniveau.

Det tager tid

Det kan tage op til 3 måneder at få foretaget en IKV. Du skal derfor være i god tid, hvis du skal bruge den til at komme ind på en uddannelse. Det er gratis at få udarbejdet en IKV.

 

 

Hvordan foregår det?

 • Du kontakter en studievejleder
 • Studievejlederen afdækker gennem en samtale dine muligheder for at opnå IKV i det fag og på det niveau, du ønsker.
 • Hvis vejlederen vurderer, at du har rimelige forudsætninger, skal du skaffe dokumentation for dine kompetencer. Det kan være udtalelser fra arbejdsgiver, bevis for skoleophold, udenlandske eksaminer eller andet.
 • Du bringer dette med til studievejlederen, der ordner det formelle og sætter dig i kontakt med en faglig vejleder.
 • Den faglige vejleder vurderer din dokumentation, vurderer om du mangler noget i forhold til de faglige mål. Disse mangler kan afprøves gennem interview, test eller andet.
 • Når dette er afsluttet vurderer den faglige vejleder dine kompetencer. Vejlederen kan tildele dig fuld kompetence, kompetence for dele af faget eller afvise dig.
 • Til slut udsteder VUC Lyngby et bevis for din kompetence eller en begrundelse for afvisningen.

Kontakt

Du er velkommen til at os for at finde ud af, om du kan få papir på dine kompetencer:

Studievejleder
Anette Holm
Mail: aho@vuclyngby.dk

Studievejleder
Vibeke Vinther Jørgensen
Mail: vjo@vuclyngby.dk