Fastholdelsesstrategi

Formålet med fastholdelsesindsatsen på VUC Lyngby er at medvirke til at sikre, at så mange som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og gennemfører en videregående uddannelse bagefter.

 

Fastholdelsesindsatsen forholder sig også til de mål, Undervisningsministeriet har meldt ud, nemlig at alle kursister skal blive så gode, som de kan, at de skal trives og at den sociale arv skal brydes.

 

Fastholdelsesstrategien skal dermed være med til at sætte rammen om kursisternes læring og udvikling af faglige, almene, personlige og sociale kompetencer.

Kravene til studieaktivitet omfatter, at kursister:

 • Forbereder sig til undervisningen
 • Møder frem til undervisning og medbringer PC, bøger, ringbind, noter mm.
 • Møder til tiden – også efter pauser
 • Deltager aktivt i undervisningen
 • Afleverer alle skriftlige opgaver til tiden
 • Regelmæssigt holder sig informeret via Fronter og Ludus Web
 • Deltager i planlagte terminsprøver
 • Deltager i ekskursioner.

 

Fraværstal for 2018

Målsætningen for VUC Lyngby og Lyngby HF er at nedbringe fraværet blandt kursisterne med 10% ved at arbejde målrettet med opgaven jf vores fastholdelsesstrategi opdateret i december 2018.

Fraværstallene for 2018 er:

 • HF2: 19,4 %
 • HF enkeltfag: 23,8 %
 • GSK: 10,2 %
 • Gennemsnitligt fremmøde fravær er 22,1 %
 • Gennemtsnitligt skriftligt fravær er 34,6 %

Strategien

Fastholdelsesindsatsen omfatter en række aspekter, der skal støtte op om, at kursisterne er studieaktive og nedbringer deres fravær. 

Det finder sted på forskellige steder og niveauer i organisationen:

 • I forbindelse med undervisningen
 • Gennem vejledning og tutorfunktionen
 • På ledelsesniveau
 • I skabelsen af et godt studiemiljø.

Download