Den første tid på Lyngby HF

tir, 28/08/2018 - 08:50

Mød Sarah og Kasper, der begge lige er startet på den 2-årige HF. Her fortæller de om, hvordan den første tid på skolen har været.

Sarah, 17 år, går i 18x på Lyngby HF og drømmer om at blive pædagog

Hvordan har den første tid her på Lyngby HF været?
Det har været superfint. Jeg kom med min veninde fra folkeskolen fra 10. klasse, så jeg har haft en at støtte mig til. Men jeg er faktisk begyndt at blive gode venner med alle de andre. Vi snakker godt sammen og har et godt fællesskab allerede. Det er bare gået superhurtigt.

Hvorfor har du valgt den 2-årige HF?
Jeg har valgt at gå her, fordi der er så mange forskellige mennesker. For mig er det bare et mere frit sted end f.eks. en STX. Og jeg vil også gerne være hurtigt færdig. Det er derfor, at jeg gerne vil have en 2-årig uddannelse i stedet for en 3-årig.

Jeg vil rigtig gerne have pædagogpakken og overvejede at tage den på 1 år, inden jeg startede herude. Men jeg valgte at tage en 2-årig, fordi der er flere muligheder, og hvis jeg ikke kan komme videre med min pædagoguddannelse, så kan jeg altid hoppe tilbage på min HF.

Hvad forventer du af de næste 2 år her på skolen?
Jeg forventer at få nogle nye bekendtskaber, og jeg vil gerne lære mere og udvikle mig mere. Både personligt og fagligt.

Hvad er dine fremtidsplaner?
Jeg vil gerne være pædagog, og derfor vil jeg gerne udvikle mig socialt, mens jeg går her, for så kan man bedre arbejde med forældre og børn.

Kasper, 19 år, går i 18y på Lyngby HF og vil gerne være politibetjent

Hvordan har din første tid her på Lyngby HF været?
Jeg synes, at jeg er blevet taget godt imod fra de andre i klassen. Og lærerne er også superflinke - og de er gode til at hjælpe os. Vi har været afsted på tur til København for at få et godt sammenhold i klassen, og det var en fin tur.

Jeg snakker allerede godt med mange af drengene i klassen.

Hvorfor har du valgt at tage den 2-årige HF?
Jeg har gået to år i gymnasiet, men jeg ville godt prøve noget nyt for mig selv. Starte på en frisk og komme et nyt sted hen og få en større vennekreds.

Det var en af mine tidligere studievejledere, der anbefalede, at jeg kunne overveje at gå på Lyngby HF. Så var jeg til nogle møder med studievejlederne herude, og der var de ting her, jeg skal bruge.

Hvad har du af forventninger til de næste par år her på skolen?
Jeg forventer klart at se et fremskridt på mig selv fagligt, og jeg kan mærke, at lærerne godt vil hjælpe mig. Jeg har helt klart forventninger om, at jeg vil udvikle mig selv meget. Niveauet her passer mig godt.

Hvad er dine fremtidsplaner?
Jeg regner stærkt med, at jeg kan komme ind på politiskolen. Jeg er en meget aktiv person, og jeg kan ikke sidde stille på et kontor hele dagen. Det er et superspændende job med nye udfordringer hver dag. Det er helt klart mit mål.

 

 

2-årigt HF åbner døre

HF giver stadig adgang til både erhvervsakademiet, professionsbachelor og universitet. Du kan blive optaget direkte fra 9. klasse.

På Lyngby HF har vi organiseret din skoledag på den måde, at du for det meste kun vil have et fag om dagen og højst 2. Det giver tid til faglig fordybelse og tæt kontakt mellem dig og din lærer. Mange af dine lektier og skriftlige opgaver får du tid til at lave på skolen med støtte fra din faglærer.