23. marts 2021

Bedre og billigere – VUC Lyngby hjemtager rengøringen

En business case har vist at VUC Lyngby kan få bedre kvalitet i rengøring ved at hjemtage opgaven. Teknisk Service og ledelsen har derfor besluttet at tage sagen i egen hånd og få mere kvalitet for pengene ved at ansætte fire nye rengøringsassistenter til samme pris, som havde vi hyret et eksternt firma

Mere kvalitet for pengene

På VUC Lyngby har vi fået fire nye kolleger – rengøringsassistenterne Mariya, Altan, Rawad og Neshat. Ansættelsen af de nye rengøringsassistenter er en del af en ny strategi om bæredygtighed og kvalitetssikring.

Der kan på sigt komme en besparelse, men formålet er ikke at spare penge. Rektor Inge Voller forklarer, at ønsket er at bruge ressourcerne bedre, så vi får mere kvalitet for pengene frem for at spare:

Det er ikke en spareøvelse. Det er en kvalitetsforbedringsøvelse. Vi kunne få flere timer ud af rengøringen og prioritere arbejdskraften mere fleksibelt og stadig have det samme udgiftsniveau, som vi har i dag.” fortæller rektor Inge Voller.

En kvalitetsøvelse, som vi synes giver god mening i en coronatid, hvor der netop er ekstra fokus på rengøring og hygiejne. En højere kvalitet på rengøringen taler samtidig ind i VUC Lyngbys vision om at levere et attraktivt arbejds- og studiemiljø, der skaber gode rammer for læring, udvikling og trivsel.

Læs hele artiklen i Det Grønne Område

Skole talte på knapper – nu gør skolen selv rent