Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalgets formål er at arbejde med at opfylde VUC Lyngbys vision: VUC Lyngby skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være.

Det betyder, at:

 • Alle har ret til at blive behandlet med respekt.
 • Alle skal omgås hinanden på en værdig måde.
 • Vores arbejdsplads skal være rummelig for alle, – det vil sige, at der skal være plads til hinandens forskelligheder.
 • Alle medarbejdere har ret og pligt til at gribe ind, hvis de bemærker ændret adfærd blandt kolleger.
 • Alle har et medansvar for at sikre, at konflikter ikke eskalerer.

Arbejdsmiljøudvalget varetager opgaverne med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens arbejdsmiljø.

Opgaverne består bl.a. i:

 • At medvirke til at arbejdsmiljøet integreres i skolens strategiske arbejde og daglige drift.
 • At kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og orientere samarbejdsudvalget om det
 • At være kontaktled for skolens ansatte i forhold til skolens psykiske og fysiske arbejdsmiljø
 • At kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
 • At planlægge og deltage i aktiviteter, der skal beskytte de ansatte og forebygge risici
 • At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed
 • At kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion
 • At gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • At deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)
 • At udarbejde en samlet oversigt over hændelser, der har haft indflydelse på medarbejdere og arbejdsmiljøet.
 • At udarbejde en plan over arbejdsmiljøudvalgets medlemmer.

Medlemmer

 • Anne
  Grethe
  Sørensen
  ASO
  Rektor:
  aso@vuclyngby.dk
  Mobil: 40559540
 • Bashir
  Erland
  Kamara
  BKA
  Lektor:
  Engelsk, Historie
  bka@vuclyngby.dk
  Mobil: 22719865
 • Benny
  Lundberg
  BLU
  Teknisk servicemedarbejder:
  blu@vuclyngby.dk
  Mobil: 30519947
 • Henrik
  Hawthorn
  Jensen
  HJE
  Koordinator, teknisk servicemedarbejder:
  hje@vuclyngby.dk
  Mobil: 30519946
 • Vibeke
  Vinther
  Jørgensen
  VJO
  Underviser:
  Matematik, FVU-Matematik, Studievejleder, arbejdsmiljørepræsentant
  vjo@vuclyngby.dk
  Mobil: 40826927