1. oktober 2020

Anne G. Sørensen giver rektorstafetten videre på VUC Lyngby

Inge Voller er ny rektor på VUC Lyngby fra den 1. oktober, efter at Anne G. Sørensen har valgt at gå på pension.

Af Eva Sofie Fritzbøger

Ifølge tidligere rektor Anne G. Sørensen spiller VUC-sektoren en rolle af stigende betydning, men det er også en rolle, som har ændret sig i takt med samfundets udvikling under hendes tid som leder og rektor.

Den 1. oktober gik VUC Lyngbys rektor Anne G. Sørensen på pension efter 11 år på rektorposten og 25 år som leder i VUC-sektoren. Tidligere vicerektor Inge Voller bærer stafetten videre.

Ifølge Anne G. Sørensen overtager Inge Voller rektorstafetten i en sektor, der langt fra har mistet betydning i de årtier, hun har fulgt den – snarere tværtimod.

”Som jeg ser det, kan VUC endnu mindre undværes, end det kunne før. Vi har som samfund slet ikke råd til at efterlade de kortuddannede, når deres job forsvinder.” Anne G. Sørensen

Hun fremhæver, at VUC tidligere har taget teten i forhold til at føre kvinder fra hjemmet og ud på arbejdsmarkedet, og at VUC i dag løser en bred opgave i samfundet ved at tilbyde omskoling og videreuddannelse:

”VUC følger en samfundsudvikling, hvor man ikke er ansat 40 år det samme sted, som før i tiden, men skifter arbejdsområde. Derudover har vi også en ny udfordring med nye danskere, som skal styrke deres sproglige kompetencer,” siger hun.

Anne G. Sørensen peger på, at VUC Lyngby eksempelvis har succes med at tilbyde kursister ekstra støtte i form af blandt andet ordblindeundervisning samtidig med, at de tager HF-fag. Hun fremhæver også skolens arbejde med at opkvalificere medarbejdere i virksomheder og forberede elitesportsudøvere til livet efter sportskarrieren.

USA tur-retur
Anne G. Sørensen kom tilbage til VUC i rollen som leder i 1995 efter at have tilbragt 10 år i marketingbranchen i USA. Det var et gensyn med en sektor, som hun kendte godt. Før opholdet i USA havde Anne G. Sørensen arbejdet på VUC som underviser og taget pædagogikum.

Egentlig skulle den amerikanske oplevelse også have været centreret omkring uddannelse og et job på det lokale college, men sådan blev det ikke. For selvom Anne G. Sørensen har en særlig forkærlighed for uddannelsessektoren, er det endnu vigtigere for hende, at et job er udfordrende og meningsfuldt – det var jobbet i USA ikke.

”Det viste sig, at jobbet lød rigtig kedeligt. Man skulle rette en masse opgaver, og i øvrigt fik man en rigtig dårlig løn,” fortæller hun.

Netop ønsket om et meningsfuldt og alsidigt job var også årsagen til, at hun ved hjemkomsten til Danmark søgte tilbage til VUC.

”Jeg synes jo, at VUC er en fantastisk institution, fordi det er sådan en vigtig samfundsopgave, man løser. Og opgaven havde ændret sig, så man kom ikke bare tilbage i en gammel rutine med de samme arbejdsopgaver”.  Anne G. Sørensen

Anne G. Sørensen er stolt over at have været med til at give så mange forskellige kursister mulighed for at starte en ny rejse på VUC. Fra dem der var skoletrætte efter flere afbrudte uddannelsesforløb, men fandt gløden undervejs til dem, der var ambitiøse og målrettede fra begyndelsen og bare skulle peges i den rigtige retning.

Den tidligere rektor fortæller, at det derfor er en underlig følelse at forlade VUC efter så mange år, men hun glæder sig også til at få mere tid til børnebørnene og rejser. Den oprindelige plan for efteråret var et gensyn med USA, men den plan er udskudt på grund af coronavirussen.

Der blev afholdt en reception for Anne G. Sørensen den 25. september for et begrænset antal grundet risikoen for smittespredning.

Anne G. Sørensen

  • Født i 1949
  • Har boet i Danmark og USA
  • Har arbejdet som leder i VUC-sektoren i 25 år og som rektor på VUC Lyngby i 11 år
  • Sidder i bestyrelsen for SPEAK (tidligere Hellerup Sprogcenter)
  • Har to børn og tre børnebørn