Samarbejdsudvalg (SU)

Formålet med arbejdet i samarbejdsudvalget er at fremme samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejderne imellem med henblik på at:

 • involvere medarbejderne i arbejdet med centrets mål og strategi
 • fremme kompetenceudvikling og skabe lyst og motivation til at opfylde centrets målsætning
 • skabe gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.

Samarbejdsudvalgets opgaver er:

 • at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
 • at være medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinier, principper og værdier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde.
 • at sikre mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler.

Medlemmer af SU

Til højre ses medlemmerne af samarbejdesudvalget.

Medlemmer

 • Anne
  Grethe
  Sørensen
  ASO
  Rektor:
  aso@vuclyngby.dk
  Mobil: 40559540
 • Bashir
  Erland
  Kamara
  BKA
  Lektor:
  Engelsk, Historie
  bka@vuclyngby.dk
  Mobil: 22719865
 • Benny
  Lundberg
  BLU
  Teknisk servicemedarbejder:
  blu@vuclyngby.dk
  Mobil: 30519947
 • Helle
  Schjødt
  HSH
  Lektor:
  Biologi, Kemi
  hsh@vuclyngby.dk
  Mobil: 20985780
 • Inge
  Voller
  IVO
  Vicerektor:
  ivo@vuclyngby.dk
  Mobil: 24486485
 • Lars
  Lysdahl
  LLY
  Salgs-og Udviklingschef:
  lly@vuclyngby.dk
  Mobil: 24842773
 • Maria
  Bundgaard
  Bjørn
  MBO
  Underviser:
  Dansk som andetsprog, samfundsfag, TR, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen uden stemmeret
  mbo@vuclyngby.dk
  Mobil: 2443 7028
 • Suzana
  Risteska
  SRI
  Personaleadministration :
  sri@vuclyngby.dk
  Direkte: 45114224
 • Trine
  Ellegaard
  Christensen
  TCH
  Uddannelseschef:
  tch@vuclyngby.dk
  Mobil: 40449644